10 เมษายน 2560 พิธีรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ