12 ตุลาคม 2559

พลโท ประสพชัย กงบุราณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับ นางสาว ศุษิรา ชนเห็นชอบ ผู้จัดการโครงการองค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (NPA) พร้อมคณะ เพื่อแนะนำองค์การฯ และหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ