13 - 14 ตุลาคม 2559

พลโท ประสพชัย กงบุราณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวโครงการบริการขาเทียมแก่คนพิการขาขาดจากการเหยียบกับระเบิด ณ กรุงพนมเปญ