15 พฤศจิการยน 2559

พลโท ประสพชัย กงบุราณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง 14-16 พฤศจิกายน 2559 ณ วังรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก