17 พฤศจิกายน 2559

พลโท ประสพชัย กงบุราณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกศึกษา หลักสูตรทบทวนผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์ฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย