18 พฤศจิกายน 2559

พลโท ประสพชัย กงบุราณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกร่วม/ผสมการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (HMA EX) ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับ USPACOM เรื่องการสำรวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Non-Technical Survey – NTS) ระหว่าง 26 ต.ต. - 18 พ.ย.59 ณ พื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์