23 กุมภาพันธ์ 2560

พลโท ประสพชัย  กงบุราณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ กำกับดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี