26 ตุลาคม 2559

พลโท ประสพชัย กงบุราณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดและกับระเบิด ณ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา และ 28 ตุลาคม 2559 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมทั้งให้นโยบายการปฏิบัติงานและเข้าที่พักค้างแรมกับกำลังพลในพื้นที่

.