วันนี้ (4 เม.ย.60) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม อบต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ พลโท ประสพชัย กงบุราณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน "วันทุ่นระเบิดสากล" ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เมษายนของทุกปี จัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย โดยมี Ms. Encyla Tina Chishiba Sinjela เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแซมเบีย ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา Mr. Peter Haymond อัคราชทูตที่ปรึกษาสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานว่าประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการกำจัดทุ่นระเบิด เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนต่อไป
- โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การสาธิตปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการให้ตวามรู้เรื่องทุ่นระเบิด,แจกรางวัลการประกวดวาดภาพของเด็กนักเรียนในพื้นที่, มอบถุงยังชีพกับผู้พิการจากทุ่นระเบิด ที่อาศัยอยู่ใกล้โครงการ ICEA projeoject financially supported by the JAPAN โดยมีประชาชน เยาวชน นักเรียน และผู้พิการจากทุ่นระเบิด ในพื้นที่ให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก
- จากนั้นเวลา 11.00 น. คณะทั้งหมดได้เดินทางไปชมกิจกรรมทำลายทุ่นระเบิดหลายชนิด จำนวน 2,971 ทุ่น ที่บริเวณป่าชายแดนไทย-กัมพูชา บ.จรัส ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ด้วยการจุดชนวนให้ระเบิดพร้อมกันทีเดียว และกันพื้นที่ให้สื่อมวลชนและประชาชนผู้ที่เข้าชมให้อยู่ห่างจากจุดทำลายทุ่นระเบิดมากกว่า 400 เมตร เพื่อความปลอดภัย ท่ามกลางเสียงดังสนั่นหวั่นไหวของลูกระเบิดหลายชนิดเกือบ 3 พันลูกดังกล่าว สำหรับการทำลายทุ่นระเบิดดังกล่าวเป็นการทำลายครั้งที่ 2 สามารถคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ชุมชนท้องถิ่นแห่งนี้ จำนวน 326,866 ตร.ม. โดยครั้งแรกทำลายทุ่นระเบิดไป จำนวน 2,729 ทุ่น คืนพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ชุมชนท้องถิ่นแห่งนี้ จำนวน 2,445,513 ตร.ม. ซึ่งดำเนินการไปแล้ว ระหว่างเดือนเมษายน 2557 ถึงตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา