4 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม อบต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ พลโท ประสพชัย  กงบุราณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน "วันทุ่นระเบิดสากล" ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เมษายนของทุกปี จัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย โดยมี Ms. Encyla Tina Chishiba Sinjela เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแซมเบีย ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา Mr. Peter Haymond อัคราชทูตที่ปรึกษาสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานว่าประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการกำจัดทุ่นระเบิด เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนต่อไป