4 พฤศจิกายน 2559

พลโท ประสพชัย กงบุราณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นประธานประชุมหน่วยขึ้นตรงศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ