7 เมษายน 2560  พ.อ.ไพฑูรย์  เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานพิธีปิดการฝึกร่วม/ผสมการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (HMA EX) ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับ USPACOM การเก็บกู้และการทำลายทุ่นระเบิด (EOD) ระดับ 2 ณ สนามจารุมณี  จ.ราชบุรี