ภารกิจ : วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินกิจการทั้งปวงเพื่อให้การดำเนินงานเรื่องทุ่นระเบิดเป็นไปตามอนุสัญญา ว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและสรรพวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในสนามของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม
ms2 mm1
ms1 ms3
ms4