ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
มีความประสงค์จะรับสมัครกำลังพลช่วยราชการ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กิจกรรมจิตอาสาฯ
ข้าราชการ ศทช.ศบท. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ กองทัพเรือ ณ คูคลองชุมชน วัดเชิงหวาย เขตบางซื่อ กทม.
Thailand Mine Action Center (TMAC)
พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวล ผอ.ศทช.ศบท. และคณะฯ เข้าพบ นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผอ.รพ.อรัญประเทศ
Thailand Mine Action Center (TMAC)
ประชุม​ intersessional ณ นครเจนีวา สหพันธรัฐ สวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ​ 22 พ.ค.62
Thailand Mine Action Center (TMAC)
พล.ต.กนิษฐ ชมะนันทน์ รอง ผอ.ศทช.ศบท.และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนนเปญ
Thailand Mine Action Center (TMAC)
พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวล ผอ.ศทช.ศบท. และคณะฯ ตรวจพื้นที่ฯ สถานีที่รับ ผบ.ทสส. ในการเตรียมจัดงานทำลายทุ่นระเบิดคงคลัง
Thailand Mine Action Center (TMAC)
การจุดทำลายระเบิด วันทุ่นระเบิดสากล ประจำปี ๒๕๖๒
Thailand Mine Action Center (TMAC)
ภาพการเก็บกู้ทุ่นระเบิด
Thailand Mine Action Center (TMAC)
หน่วยตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม
นปท.๑ นปท.๒ นปท.๓ นปท.๔ นปท.ศทช.
ศูนย์ฝึกอบรม
   
ศูนย์ฝึกตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด ศูนย์แจ้งเตือนและให้ความรู้ ศูนย์ฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด