27 พ.ย.60 เวลา10.00 น. พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมองค์การ TDA บริเวณ ด่านช่องจอม SHA 393-01 บ.ด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร. และได้เข้าร่วมกิจกรรม QA พร้อมคณะกรรมการจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เพื่อประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

Read More

26 พ.ย.60 เวลา 15.30 น. พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พร้อมคณะคณะกรรมการ (QA) เข้าตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนนอร์เวย์ Norwegian People’s Aid (NPA) ที่เข้าทำการสำรวจ EBS บริเวณพื้นที่ SHA 433 – 01 บ.แซไบร์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก. เพื่อประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

Read More

เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๐๓๐ พล.ท. สิทธิพล นิ่มนวล ผอ.ศทช.ศบท. เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ กำลังพลปฏิบัติงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพรีมา วิลล่า จว.ชลบุรี เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิด ได้รับทราบนโยบายและมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Read More

สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (TAD) ขออนุญาตเข้าพบ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เพื่อแนะนำประวัติสมาคมฯ ผู้บริหารและการทำงานของสมาคมฯ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน


Read More


นาย Lee Moroney ผู้จัดการโครงการมูลนิธิ Golden West เป็นหน่วยงานเอกชนที่ดำเนินงานด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ขออนุญาตเข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.ศทช.ศบท. เพื่อแนะนำตัว นำเสนอการปฏิบัติงานด้านการฝึกของมูลนิธิฯ 8 พ.ย.60 เวลา 0900 ณ ห้องรับรอง บก.ศทช.ศบท.


Read More

เมื่อ 30 ต.ค.60 เวลา 0430 พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พร้อมทั้งให้โอวาท มอบผ้าพันคอและอาร์ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป


Read More

๑๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดยะลา เพื่อสำรวจภูมิประเทศ และที่ตั้งที่ทำการหลัก หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


Read More

เมื่อ ๒๖ ต.ค.๖๐ คณะข้าราชการและครอบครัว ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อถวายเกียรติยศอันสูงสุด เป็นครั้งสุดท้าย


Read More

พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี รอง เสธ.ทหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ศทช.ศบท. พร้อมทั้งให้นโยบายการปฏิบัติงาน ณ. บก.ศทช.ศทบ. เมื่อ 20 ก.ค. 60


Read More
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ นำคณะข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ถนนด้านหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย
Read More
พ.อ.อัฐวุฒิ อย่างสวย และ ร.ท.โชติบูรณ์ อนุกุลวาณิชย์ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมการสัมมนานานาชาติ ครั้งที่ 2 ด้านการกวาดล้างทุ่นระเบิด ระหว่าง 5-6 ตุลาคม 2560 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อสันติภาพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในเวทีโลกด้านการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม
Read More

การประชุม รมว.กห. อาเซียนกับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา : คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ระหว่าง 3-4 ตุลาคม 2560 ณ กรุงมอสโก ส หพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม

Read More

3 ต.ค.60 พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ระหว่าง พลเอก ประสพชัย กงบุราณ (ท่านเดิม) กับ พลโท สิทธิพล นิ่มนวล (ท่านใหม่) ณ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสานต่อภารกิจตามพันธกรณี ในการปฏิบัติตามอนุสัญญาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง...

Read More

วันที่ ๓ ต.ค.๖๐ เวลา 1300 ประชุมรับมอบนโยบาย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

Read More

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

183 ภายในกรมสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2929-2002; โทรสาร 0-2929-2002
เว็บไซต์ http://tmac.rtarf.mi.th