การฝึกศึกษาหลักสูตรทบทวนผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ประจำปี 2560