21 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 รับการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ จากคณะกรรมการของ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ณ พื้นที่ บ้านซับตารี ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 

22 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด ด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2
รับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ จากคณะกรรมการของ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ณ พื้นที่ บ้านมะม่วง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด