21กุมภาพันธ์ 2560

การฝึกร่วมกับกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก Non-Technical Survey 

เรื่องการกำหนดขอบเขตพื้นที่อันตรายเตรียมจัดตั้งพื้นที่

เตรียมการกวาดล้างทุ่นระเบิดตามมาตรฐาน ณ พื้นที่ฝึกของหน่วยทหารช่าง กองกำลังสุรนารี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

24 กุมภาพันธ์ 2560

การฝึกร่วมกับกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก Non-Technical Survey 

โดยให้ผู้รับการฝึกเตรียมการสอน เพื่อการสอนรุ่นต่อไปพื้นที่ฝึก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

27 กุมภาพันธ์ 2560

การฝึกร่วมกับกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิก Non-Technical Survey  เรื่อง การนำเสนอแผนการจัดตั้งพื้นที่กวาดล้างทุ่นระเบิดตามมาตรฐาน พื้นที่ฝึก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์